Ochrana osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání spolupráce s Realitní kanceláří RE/MAX.

Po ukončení spolupráce si Realitní kancelář RE/MAX ponechá jen osobní údaje a dokumenty nezbytné pro plnění zákonných povinností a ochranu jejích oprávněných zájmů (např. z důvodu reklamace nebo soudního sporu), a to po dobu 10 let.

KS bude uchovávat základní profil Klienta v systému RAMS pro evidenční účely a účely případné budoucí spolupráce po dobu nejvýše 10 let.

Vaše osobní údaje bude v rámci Vašich vztahů s Realitní kanceláří RE/MAX zpracovávat makléř Jiří Cládek který bude také Vaší kontaktní osobou.

Realitní kancelář RE/MAX je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro plnění právních povinností stanovených zákonem a pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů.

Poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné navázat obchodní spolupráci nebo v ní pokračovat.